Eco Design Directive

Noua directivă europeană privind designul ecologic

Obiectivul noii Directive Europene privind design-ul ecologic este integrarea aspectelor de mediu in design-ul produselor, in vederea imbunătăţirii performanţelor ecologice ale produsului pe intreg parcursul duratei de viaţă. Valorile de eficientizare a energiei, alături de nivelurile unităţilor, vor fi reflectate in noua

Etichetă energetică pentru a permite clienţilor finali să facă o alegere mai bună şi ecologică. Pe langă comportamentul utilizatorului, există alte două modalităţi suplimentare de reducere a energiei consumate de produse: etichetarea pentru conştientizarea clienţilor şi cerinţele privind eficientizarea consumului energetic impuse produselor in faza de proiectare.

Etichetare energetică nouă pentru aparate de aer condiţionat

I^n noul sistem de etichetare, efi cienţa energetică a sistemelor de aer condiţionat va fi calculată pe baza performanţei sezoniere.

Pentru calcularea efi cienţei sezoniere in incălzire (SCOP), nu s-a putut crea un profi l de temperatură complet pentru intreaga Europă, motiv pentru care UE este impărţită in trei zone climatIice care asigură faptul că respectivul calcul al efi cacităţii energetice se aplică temperaturilor ambiante reale.

  • Mai cald – temperatura anuală din Atena
  • Medie – temperatura anuală din Strasbourg
  • Mai rece – temperatura anuală din Helsinki

Noua etichetă energetică

Incepand cu anul 1995, eticheta a ajutat consumatorii să ia decizii informate la achiziţionarea aparaturii electrocasnice. In 2003, succesul schemei de etichetare a determinat Uniunea Europeană să introducă două clase noi pentru aparatele frigorifi ce, A+ şi A++. Aceste noi categorii sunt amplasate in partea de sus a clasei A pentru a răspunde unei cereri determinate de piaţă de produse ecologice şi pentru a incuraja furnizorii să dezvolte produse cu un consum şi mai mic de energie in această categorie. A fost necesară revizuirea etichetei pentru a asigura transparenţă continuă şi claritatea informaţiilor pentru clienţi. Eticheta a determinat progresul tehnologic in domeniul aparaturii electrocasnice.

Progresele in proiectarea produselor inseamnă acum că eticheta energetică trebuie adaptată pentru a furniza in continuare informaţii şi a fi relevantă. De asemenea, va stimula in continuare sporirea efi cacităţii.

Uniunea Europeană a aprobat noile etichete pentru marcarea efi cienţei energetice peste nivelul A. Noua Directivă Cadru a intrat in vigoare in 19 iunie 2010. Introduce un nou format al etichetei energetice care şi-a menţinut caracteristicile de design simplu şi uniform in diferitele categorii de produse.

Toshiba aplică noile metode de calcul a directivei privind proiectarea ecologică și toate produsele sale vor fi în conformitate cu cerintele Lotului 10 și Lotului 11.

Copyright 1995-2014 TOSHIBA EMEA, toate drepturile rezervate.